Bảo hiểm Y tế ở Đức

Bảo hiểm Y tế ở Đức là một tổ chức cộng đồng đoàn kết tương trợ lẫn nhau. Người tham gia BHYT được hưởng các chế độ khám, chữa bệnh miễn phí theo luật định.

Hệ thống Bảo hiểm Y tế ở Đức

Nền y tế của nước Đức có từ lâu đời và phát triển bậc nhất thế giới. Hệ thống nhà tế bần của Đức mang tên spitals có từ thời Trung Cổ. Năm 2005, Đức dành 11% GDP của mình cho chăm sóc y tế. Đức xếp hạng 20 trên thế giới về tuổi thọ và có tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh rất thấp (4 trên 1.000 ca sinh)

Luật Bảo hiểm Y tế ở Đức

Luật BHYT cải cách yêu cầu mọi người dân sống ở Đức đều phải tham gia bảo hiểm. Chính phủ sẽ hỗ trợ một số nhóm đối tượng nhất định. Đức cung cấp các dịch vụ y tế một cách toàn diện nhất cho người dân. Gần 85% dân số tham gia hệ thống BHYT công cộng, số còn lại tham gia BHYT tư nhân. Trong trường hợp đổi hãng Bảo hiểm, thì nguyên tắc thời hạn để hủy hợp đồng là 2 tháng. Tuy nhiên, với điều kiện trước đó ít nhất 18 tháng, bạn đã là thành viên của hãng Bảo hiểm. Khi hãng Bảo hiểm thông báo nâng các phụ phí đóng góp lên, thì lúc đó được áp dụng đặc quyền về hủy hợp đồng. BHYT công là hình thức bảo hiểm mang tính chất nghĩa vụ bắt buộc, họat động theo nguyên tắc tương trợ cộng đồng:
  • Người giàu hỗ trợ người nghèo,
  • Người không có con hoặc ít con hỗ trợ tài chính cho người có con, nhiều con.
BHYT tư nhân là bảo hiểm thương mại, bảo hiểm căn cứ vào rủi ro cá nhân.

Bảo hiểm y tế tại Cộng hòa Liên bang Đức

Tổ chức, cơ chế họat động : Quỹ BHYT được phân loại theo các tiêu chí nghề nghiệp – xã hội. Các quỹ BHYT được tổ chức theo hình thức các cơ quan tự quản theo luật công. Luật BHYT Đức quy định, nếu quỹ BHYT có kết dư, năm sau quỹ đó phải giảm mức đóng. Ngược lại nếu trong năm bội chi, các quỹ đó có quyền tăng mức phí cho phù hợp cân đối thu chi. Ngoài ra, Luật BHYT cho phép các quỹ BHYT được lập quỹ dự phòng, với mức quy định không vượt quá phạm vi chi trong một tháng và tối thiểu phải đủ chi trong một tuần. Tiền tạm thời nhàn rỗi của quỹ BHYT chỉ được gửi Ngân hàng, mua công trái, không được đầu tư vào lĩnh vực khác.

Quyền lợi của người tham gia Bảo hiểm Y tế ở Đức

Quyền lợi và phương thức thanh toán: Người tham gia BHYT công được hưởng các chế độ dưỡng sức, phòng bệnh và chẩn đoán bệnh sớm. Được chăm sóc trong trường hợp thai sản, sinh con,…. Người có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh phải tuân thủ quy định về phân tuyến chuyên môn kỹ thuật của ngành y tế mới được hưởng quyền lợi BHYT. Quỹ BHYT không thanh toán cho người có thẻ BHYT khám chữa bệnh theo yêu cầu riêng, không thực hiện theo quy định trong khám chữa bệnh BHYT.

Các trường hợp được hưởng Bảo hiểm Y tế miễn phí ở Đức

Các thành viên trong gia đình có thể được hưởng bảo hiểm miễn phí, nếu họ thường trú ở Đức và không có thu nhập hoặc thu nhập rất thấp. Trẻ em cho đến 18 tuổi về nguyên tắc được bảo hiểm theo gia đình, mức tuổi hưởng Bảo hiểm y tế theo gia đình được tăng lên nếu trẻ còn đang trong diện học nghề hoặc học đại học. Trẻ em vì bị tàn tật, không thể tự lo cho bản thân, được bảo hiểm theo gia đình mà không giới hạn tuổi. Đối với trẻ em dưới 18 tuổi thì không thực hiện việc đồng chi trả. Luật cung ứng dịch vụ y tế của Đức quy định các nguyên tắc hoạt động chuyên môn của bác sĩ phải đảm bảo chất lượng, đồng thời có hiệu quả kinh tế. Chất lượng và hiệu quả của các dịch vụ phải phù hợp với trình độ được công nhận chung của tri thức y học và tiến bộ y học. Kết luận: Tham gia BHYT là để bảo vệ chính bản thân mình khi không may bị ốm đau. Đặc biệt đối với các bạn đi Du học Đức thì việc mua BHYT là điều hết sức cần thiết để chăm sóc sức khỏe bản thân khi sinh sống tại một đất nước có nền khí hậu khác hẳn so với Việt Nam.