Từ vựng tiếng Đức chỉ hoạt động

Từ vựng tiếng Đức chỉ hoạt động thường dùng để chỉ những cử chỉ, hành động của con người hay sự vật diễn ra hàng ngày.

Để việc học tiếng Đức hiệu quả, ngoài việc học ngữ pháp thì việc học từ vựng là thật sự cần thiết. Nhớ càng nhiều từ vựng tiếng Đức sẽ giúp bạn dễ dàng trong giao tiếp hàng ngày cũng như trong công việc.

Hãy cùng ONNURI bổ sung nhóm từ vựng dưới đây vào kho kiến thức tiếng Đức của mình nhé!

Nhóm từ vựng dưới đây dùng để mô tả những hành động của con người trong cuộc sống hàng ngày.

Học từ vựng tiếng Đức theo chủ đề

Học từ vựng tiếng Đức theo chủ đề giúp bạn dễ học, dễ nhớ và nhớ lâu hơn. Khi cần nói, hay viết về một lĩnh vực nào đó bạn dễ dàng lục lại trí nhớ để có được những nhóm từ cần dùng.

Học từ vựng tiếng Đức chỉ hoạt động

Mỗi ngày chúng tai đều phải vận hành cuộc sống bằng những hoạt động. Ngay từ lúc bình mình chớm nở tới lúc hoàng hôn, tùy vào tính chất công việc của mỗi người mà thời gian và mức độ của hoạt động sẽ khác nhau.

Học tiếng Đức là thật sự cần thiết cho các bạn chuẩn bị đi du học Đức hay sang Đức làm việc. Các bạn hãy lên kế hoạch cho ngay từ khi bắt đầu học tiếng Đức nhé!

Chúc các bạn thành công!